วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลีเวียร์ธาณ Leviathan (Envy = ความริษยา)

จอมปีศาจแห่งริษยา งูยักษ์ ลีเวียร์ธาณ ถูกกล่าวถึงทั้งในคัมภีร์ยิวและไบเบิ้ล ว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ มีหลายหัว มีฟันแหลมคมเหมือนจระเข้ มีดวงตาดั่งขนตาของตะวัน (หมายถึงมันโผล่ตาขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนที่จระเข้ทำเวลาล่าเหยื่อ ตามันจะโผล่พ้นน้ำมาเล็กน้อย เหมือนพระอาทิตย์โผล่พ้นเหลี่ยมเขาในตอนเช้า) บางครั้งมันก็ถูกกล่าวว่าเป็นพลังแห่งความสับสนวุ่นวาย เมื่อครั้งสร้างโลก คัมภีร์ปฐมกาลกล่าวว่า "ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น" ผืนน้ำนั่นแหละคือความสับสนวุ่นวาย และก็คือลีเวียร์ธาณ

ตาม คติตะวันตก มหาบาปแต่ละอย่างจะมีสัญลักษณ์ สีประจำ มีโทษทัณฑ์ในนรก และความดีงามด้านตรงข้าม สำหรับความริษยานั้น มีสัญลักษณ์เป็นแน่นอนครับ "งู" หรือบางครั้งก็เป็นสุนัข มีสีประจำเป็นสีเขียว เมื่อตกนรกจะต้องถูกกดลงในน้ำที่เย็นเป็นน้ำแข็ง และธรรมด้านตรงข้ามของความริษยาคือ ความเมตตา (Kindness)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น